Management v samosprávě obcí

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Management v samosprávě obcí a měst představuje studijní program spojující techniky řízení, založené na efektivním dosahování cílů organizací, se specifickým prostředím samosprávných celků. Dochází zde k prolínání zájmů prosazovaných volenými zástupci s jednotlivci zajišťujícími rutinní […]

Management v samosprávě obcí

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) Management v samosprávě obcí a měst představuje studijní program spojující techniky řízení, založené na efektivním dosahování cílů organizací, se specifickým prostředím samosprávných celků. Dochází zde k prolínání zájmů prosazovaných volenými zástupci s jednotlivci zajišťujícími rutinní chod […]

Správa dat a analýza Big Data

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Realizované předměty ABSOLVENTI BUDOU MÍT POTŘEBNÉ ZNALOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI: Provoz databází Vývojové prostředí Case study PROGRAM SPECIALIZACÍ Kvantitativní metody a statistiky v podnikání Metody vizualizace a prezentace dat Úvod do analýzy informací Správa informací v Organizaci […]

Řízení malých a středně velkých podniků (MSP)

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) V rámci specializací studenti poznají specifika činnosti malých a středních podniků a získají znalosti a dovednosti potřebné pro dosažení hospodářského úspěchu. Připravuje na získání znalostí mj. správy image a řízení organizace, propagace, marketingové komunikace a fungování malých podniků v […]

Obchodní psychologie a coaching

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Absolvent oboru obchodní psychologie a coaching má potřebné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v oblasti coachingu a řízení jeho prostřednictvím. Toto studium poskytují vzdělání, které umožňuje realizovat coachingový proces ve společnosti. Specializace, kterou nabízíme, zahrnuje […]

Obchodní a mezinárodní marketing

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Specializace podnikání a mezinárodní marketing se zaměřuje na znalosti a porozumění zákazníkům z různých zemí a kulturních kruhů. Absolvent této specializace má kompetenci stát se manažerem v mezinárodním podniku. Po ukončení studia mohou absolventi pracovat v různých podmínkách mezinárodního […]

Marketing a řízení prodeje

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Studium oboru marketing a řízení prodeje jsou zaměřeny na znalosti o tržním chování spotřebitele, marketing služeb a obchodu, specifika on-line reklamy, plánování reklamních kampaní a akcií, analýzy trhu v různých oblastech, marketingové strategie a konkurence, ale také psychosociální aspekty reklamy. […]

Komunikace image (PR, Branding, Reklama a Social media)

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Realizované předměty ABSOLVENTI BUDOU MÍT POTŘEBNÉ ZNALOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI: Budování značky Marketingový průzkum Řízení značky a produktu Marketing ve strategii společnosti PROGRAM SPECIALIZACÍ Marketing ve strategii společnosti  Marketingový průzkum Řízení marketingu  Marketingový rozpočet a jeho […]

Internetový marketing (e-mailový marketing a e-commerce)

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Specializace Bezpečnostní a krizový management se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, kterými disponuje každý moderní manažér. Základ je orientován na management,  psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Bezpečnostní a krizový management připravuje odborníky pro oblast bezpečnostního a krizového […]

HR a Talent management (Řízení lidských zdrojů)

Studium II. stupně Druh studia II. stupně Studijní obor Management Forma studium Denní studium, kombinované studium Doba trvání 2. roky (4. semestry) Specializace připravuje na roli lídra v organizaci a efektivní plnění procesů: získávání zaměstnanců, motivace k práci, jejich správa, objevování a rozvíjení jejich talentů. Studenti v oblasti řízení lidských zdrojů získají praktické znalosti a dovednosti pro řízení integrovaného […]