MBA ve Veřejné správě

postgraduální Druh studia MBA Vzdělávací program MBA Management ve veřejné správě nabízí studentům ucelený přehled informací, které jsou důležité pro úspěšný rozvoj manažerských dovedností v oblasti veřejné správy, managementu a leadershipu. V jednotlivých modulech bude probrána problematika managementu, práva, ekonomie, psychologie a dalších disciplín v kontextu veřejné správy. Opomenuta nezůstane ani oblast řízení projektu, změn a využití potenciálu inovací. […]

MBA Bezpečnost a krizové řízení

postgraduální Druh studia MBA Vzdělávací program MBA Bezpečnost a krizové řízení nabízí studentům ucelený přehled informací, které jsou důležité pro úspěšný rozvoj manažerských dovedností v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. V jednotlivých modulech bude probrána problematika managementu, práva, ekonomie, psychologie a dalších disciplín v kontextu bezpečnosti a krizového řízení. Opomenuta nezůstane ani oblast získávání dotací a grantů, tvorba rozpočtů, vytváření směrnic […]

MBA Sportovní management

postgraduální Druh studia MBA Vzdělávací program MBA Sportovní management nabízí studentům ucelený přehled informací, které jsou důležité pro úspěšný rozvoj manažerských dovedností ve sportovní oblasti. V jednotlivých modulech bude probrána problematika managementu, práva, ekonomie, psychologie a dalších disciplín v kontextu sportu. Opomenuta nezůstane ani oblast získávání dotací a grantů, tvorba rozpočtů, vytváření směrnic a stanov různorodých sportovních institucí. Specializace […]