Vědecká konference na téma Etika v teorii a praxi učitele

Den 15.03.2024 Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku pořádala vědeckou konferenci zaměřenou na etické aspekty v pedagogice, s důrazem na teorii a praktické aplikace v učitelském prostředí. Každý člověk, který pracuje s lidmi, se dennodenně setkává s problémy a musí činit rozhodnutí, která často ovlivňují vlastní morální a etické hodnoty.  Oblast profesní etiky je velmi zásadní téma pro pracovníka, […]

Vědecká konference na téma Etika v teorii a praxi učitele

Den 15.03.2024 Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku bude pořádat vědeckou konferenci zaměřenou na etické aspekty v pedagogice, s důrazem na teorii a praktické aplikace v učitelském prostředí. Diskutujeme o aktuálních výzvách, příležitostech a etických rozhodovacích procesech, se kterými se pedagogové setkávají ve své každodenní práci. V dnešní době je na učitele kladeno mnoho nároků nejen odborných, ale i dilemat morálních. […]

Den otevřených dveří Varšavské univerzity managementu Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku

Dne 13.02.2024 se konal den otevřených dveří Collegium Humanum, v Zahraniční pobočce ve Frýdku-Místku, kde byly uchazečům o studium podány informace o jednotlivých bakalářských i magisterských studijních programech v oborech Pedagogika a Sociální práce. Uchazeči o studium se seznámili s podmínkami studia, prohlédli si prostory školy a dostali odpovědi na všechny otázky ke studiu. Odpovědi na otázky poskytovali pracovníci studijního oddělení. Pokud jste neměli možnost […]

Představujeme Vám pedagogického pracovníka Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku Mgr. Věru Bartošovou

Mgr Věra Bartošová je pedagogem s bohatou pedagogickou kariérou, která se ve své pedagogické praxi zaměřuje zejména na žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením, žáky ze znevýhodněného prostředí.  Působí mimo jiné jako třídní učitelka žáky Praktické školy dvouleté a donedávna i Praktické školy jednoleté. Během své pedagogické praxe a na základě vlastních zkušeností s docházkou svých vlastních dětí do školy si uvědomila, […]

Setkání pedagogických pracovníků Collegium Humanum, Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku

Dne 10.02.2024 proběhlo setkání pedagogických pracovníků Collegium Humanum, Varšavské univerzity managementu, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku, při kterém jsme společně řešili otázky pomalu končícího zimního semestru akademického roku 2023/2024.   Při společném setkání jsme stanovili cíle pro letní semestr akademického roku 2023/2024 a proběhla rozsáhlá debata o kompetenčním rámci vysokoškolského učitele a jeho možnostech implementace do praxe.   S velkým zájmem […]

Navázání spolupráce při realizaci studentské odborné praxe se Sanatoriem TOPAS s.r.o.

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku podepsala smlouvu o spolupráci při možnosti realizace studentské odborné praxe v Sanatoriu TOPAS s.r.o. Sanatorium TOPAS s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na komplexní péči pro klienty s různým typem organické duševní poruchy. Sanatorium se nachází uprostřed městyse Škvorec na Masarykově náměstí. Poslání práce zde vychází z charakteru onemocnění, člověk s demencí si […]

Sdělení o přihlášení pobočky evropské zahraniční vysoké školy k plnění informačních povinností

Dne 15.01.2024 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy sdělilo Collegium Humanum -Varšavské univerzitě managementu radostnou informaci o tom, že Zahraniční vysoká škola v postavení evropské zahraniční vysoké školy ve smyslu § 93a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů se v souladu s § 93b odst. 1 zákona o vysokých školách přihlásila k plnění informačních povinností pro […]

Den otevřených dveří Varšavské univerzity managementu Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku

Dne 16.01.2024 se konal den otevřených dveří Collegium Humanum, v Zahraniční pobočce ve Frýdku-Místku, kde byly uchazečům o studium podány informace o jednotlivých bakalářských i magisterských studijních programech v oborech Pedagogika a Sociální práce.   Uchazeči o studium se seznámili s podmínkami studia, prohlédli si prostory školy a dostali odpovědi na všechny otázky ke studiu. Odpovědi na otázky poskytovali pracovníci studijního oddělení.   Pokud jste […]

Představujeme Vám akademického pracovníka Collegium Humanum, Zahraniční pobočky ve Frýdku-Místku PhDr. Vladimíru Minaříkovou, DiS., MPH

PhDr. Vladimíra Minaříková, DiS., MPH je pedagogem s bohatými pedagogickými zkušenostmi, která se ve svém profesním životě od roku 2003 věnuje gerontopsychiatrii a gerontologii.  Vystudovala střední zdravotnickou školu obor všeobecná sestra a sestra pro péči v psychiatrii, vyšší odbornou školu sociální právní obor sociální práce, bakalářské studium absolvovala v Univerzitě Jana Ámose Komenského obor vzdělávání dospělých, magisterské studium […]

Mezinárodní den osob se zdravotním znevýhodněním

V rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním znevýhodněním uspořádala dne 4. prosince 2023 rzeszowská pobočka Collegium Humanum společenský workshop s názvem „Na první pohled – vidíš rozdíl?“, zaměřený na integraci osob se zdravotním znevýhodněním a osob bez zdravotního znevýhodnění. Akci uspořádala nadace APROBATA ve spolupráci s Collegium Humanum v Rzeszowě a radnicí v Rzeszówě. Cílem této iniciativy je […]