Collegium Humanum a Hlavní hasičská škola spojují své síly při realizaci vědeckých projektů

21. července tohoto roku v sídle Hlavní hasičské školy ve Varšavě JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M., DBA, dr h.c. Rektor Collegium Humanum podepsal dohodu o spolupráci s Hlavní hasičskou školou zastoupenou JM rektorem – velitelem, nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskim.


Předmětem spolupráce je pokračování a rozvoj dosud podnikaných společných iniciativ. Strany vyjádřily ochotu spolupracovat v oblastech vědeckých, výzkumných, didaktických, organizačních a propagačních činností, zejména:

  • společné realizovat vědecké, výzkumné, vývojové a vzdělávací projekty, jakož i výzkumné a vědecké záměry,
  • předkládání návrhů na rozvoj společných projektů v národních a mezinárodních soutěžích,
  • příprava a realizace didaktických projektů v souladu s potřebami obou stran,
  • společná organizace konferencí, seminářů a sympozií,
  • vypracovaní společných publikací ve vědeckých časopisech a vědeckých monografiích,
  • výměna studentů týkající se vzdělávacích, vědeckých nebo výzkumných projektů,
  • návštěvy zaměstnanců za účelem výměny zkušeností v oblasti vzdělávání a výzkumu a účasti na výzkumných stážích.


Spolupráce stran je výsledkem jejich rozsáhlých výsledků výzkumu a vývoje zajišťujících synergický efekt prováděných prací.

Silný výzkumný tým a rozvinutá infrastruktura Hlavní hasičské školy jsou v souladu s inovacemi, mezinárodními zkušenostmi a širokou škálou specializovaných studijních oborů na Collegium Humanum, což zajišťuje nejvyšší úroveň implementace společných projektů.


Strany spojily své síly, aby se staly silnějším obchodním a vědeckým partnerem v dostupných národních a mezinárodních projektech.

V rámci spolupráce organizuje Collegium Humanum společně s Hlavní hasičskou školou studium Executive MBA pro vedoucí pracovníky Státního hasičského sboru v Polsku.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro