Collegium Humanum prestižním členem Zaměstnavatelů Polské republiky

Dovolujeme si Vás informovat, že 4. července 2022 se Collegium Humanum stalo členem Zaměstnavatelů Polské republiky: největší a nejstarší zaměstnavatelské organizace v Polsku, fungující od roku 1989.

 

Jsme první polskou univerzitou, která dostala možnost a byla poctěna tím, že se mohla připojit k tak významné skupině.

 

Statutárním cílem Zaměstnavatelů Polské republiky je spoluvytvářet zaměstnavatelům stát, jež bude vstřícný při respektování práv zaměstnanců. Organizace se aktivně účastní práce Rady pro sociální dialog a jednání výborů Sejmu a Senátu. Realizace tohoto cíle je možná i při práci rozhodovacích a poradních orgánů na různých úrovních státní správy a výborů řídících čerpání fondů Evropské unie.

 

Ocitli jsme se mezi společnostmi jako např. Orlen, Deloitte, Orange, Inpost nebo Nationale Nederlanden. Kromě zmíněného reálného vlivu na utváření situace zaměstnanců i zaměstnavatelů nám členství v organizaci Zaměstnavatelé Polské republiky dává i možnost začlenit se do podnikatelského prostředí, sledovat legislativu nebo zahraniční propagaci. Kromě toho se Collegium Humanum bude prostřednictvím konzultací a schůzek s rozhodovacími pravomocemi aktivně podílet na tvorbě práva, které bude přátelské k polské ekonomice a trhu práce. Věříme, že dokážeme udělat velké změny, které skutečně přispějí ke zlepšení situace zaměstnavatelů a zaměstnanců.

 

Je pro nás ctí, že Collegium Humanum je první univerzitou, která se připojila k Zaměstnavatelům Polské republiky. Zvláštní důraz klademe na přípravu absolventů a jejich kompetencí na výzvy moderní ekonomiky. Stavíme most mezi rozvojem polské vědy, její společenskou odpovědností a podnikatelským prostředím – říká rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki MBA, Dr. h. C. Mult. – Jsme přesvědčeni, že naše členství v Zaměstnavatelích Polské republiky, vytvoří dokonalou synergii světa vědy, obchodní praxe a energie našich úžasných studentů. V Collegium Humanum angažujeme nejlepší pedagogický sbor, což je základ elitního vzdělávání. Praktické znalosti poskytují vícerozměrní akademičtí přednášející, odborníci s univerzálními vědeckými, didaktickými a manažerskými úspěchy – zdůrazňuje prof. dr hab. Pavel Czarnecki.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro