Dohoda mezi Collegium Humanum a obci Wyszków

9. listopadu letošního roku2021 ve Wyszkowě JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. – Rektor Collegium Humanum a starosta města Wyszków – pan Grzegorz Nowosielski podepsal smlouvu o spolupráci mezi obcí a univerzitou. Collegium Humanum se tak připojuje ke skupině univerzit, které jsou partnery Komuny Wyszków.

 

Rozsah spolupráce mezi Collegium Humanum a obci Wyszków zahrnuje pořádání setkání, přednášek, workshopů, konferencí podporujících vědu, pořádání kurzů, školení, soutěží, workshopů propagujících moderní technická řešení, inovace, činnost, spolupráci při organizaci každoroční vzdělávací akce konající se ve Wyszkowě – Wyszkovský den vědy. Dále jsou to společné výzkumné projekty a vědecké publikace, spolupráce při organizaci studentských praxí a stáží pro absolventy, stanovení předmětu diplomových prací studentů v rámci partnerské spolupráce, provádění výzkumných a vědeckých prací studentů a studentů na témata, o která mají zájem obě strany.

 

Cílem spolupráce mezi Collegium Humanum a obcí Wyszków je také popularizovat znalosti a podnikat kroky k jejich šíření, budování intelektuálního a sociálního kapitálu Wyszkowa, vč. podpora rozvoje místního podnikání, profesního rozvoje a zvyšování kvalifikace, dovedností a úrovně vzdělání obyvatel. 

 

Rádi bychom poděkovali panu Przemysławu Cichocki, MBA, DBA – členu Konventu Obchodní poradní rady Collegium Humanum, členu představenstva okresu Legionowo a poradci Sdružení polských měst, který inicioval podpis dohody.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro