Noví členové Konventu – Obchodní poradní rady Collegium Humanum

V sobotu 8. února tohoto roku při promování absolvování absolventů MBA, DBA, LL.M a IOD, JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, Dr. hc. jmenovali nové členy Konventu Collegium Humanum: paní Mariola Łodzińska – viceprezidentka Nejvyšší rady sester a porodních asistentek a Robert Składowski – předseda Polské federace podnikatelů a zaměstnavatelů.

 

Konvent – Obchodní poradní rada Collegium Humanum je poradním orgánem v důležitých věcech týkající se univerzity, studijních programů a vzdělávacích efektů. Účelem konventu je podporovat činnosti univerzity v oblasti výuky, vědeckého a organizačního rozvoje. Konvent je fórem sloužící pro výměnu zkušeností a informací, na kterém jsou vyjádřena stanoviska, vedené konsultace a přijímané rozhodnutí týkající se strategie a rozvoje univerzity.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro