Odborná debata „Komunikace ve zdravotnictví“

28. října 2022 se v Browary Warszawskie ve Varšavě konala debata „Komunikace ve zdravotnictví – obchodní, sociální a systémové aspekty“. Setkání se zúčastnili zástupci akademické a vědecké obce, vládních institucí, zdravotnických zařízení a médií, aby společně určili, proč a jak plánovat komunikaci v kontextu zdravotnictví. Debatu uspořádalo Collegium Humanum a Instituce uvědomění.


– Medicína je druh umění, nedá se to nazvat řemeslem, je to povolání, zvláštní profese a služba. Collegium Humanum se od samého počátku výrazně angažuje v systému zdravotní péče. Naše univerzita velmi úzce spolupracuje s lékařskými institucemi – zdůraznil rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Pawel Czarnecki, dr h.c. Rektor upozornil, že je to do značné míry efektivní komunikace Collegium Humanum, která zajišťuje každoroční příliv nových studentů na různých úrovních vzdělání a následné vítězství v prestižních žebříčcích o nejlepší univerzitu v Polsku a také národní a mezinárodní rozvoj.


Prof. Teresa Panas, ředitelka Institutu psychologie a pedagogiky Collegium Humanum a předsedkyně Polské psychologické společnosti, zdůraznila, že různorodá sdělení, jazyk přizpůsobený příjemcům z hlediska obsahu i stylu, jsou základem komunikačního workshopu, který není určeno pouze lékařským novinářům, ale všem účastníkům komunikačního procesu ve zdravotnictví.


Debatu doprovázela výstava fotografií Dariusze Adama Pańczyka „Dáváme své srdce“, která vznikla ve spolupráci s nadací Institut uvědomění. Fotografie ukazují, jak lékaři a lékařské týmy zachraňují životy pacientů. – Na výstavě „Dáváme své srdce“ jsou naprosto autentické, reálné fotografie zobrazující zdravotníky v situacích, které jsou pro ně každodenní, pro většinu lidí tak neobvyklé a efektní. Doufáme, že naše výstava přispěje k ocenění práce mediků, protože se o lidský život starají a bojují o něj denně – zdůraznila Ewelina Pańczyk, prezidentka nadace Institut uvědomění.


Debaty se zúčastnili: prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c., rektor Collegium Humanum, prof. Teresa Panas, ředitelka Institutu psychologie a pedagogiky Collegium Humanum a prezidentka Polské psychologické společnosti, Ewelina Pańczyk, prezidentka nadace Institut uvědomění, Grzegorz Błażewicz, zástupce ombudsmana pro práva pacientů, prof. Mirosław Wysocki, člen Výboru pro veřejné zdravotnictví Polské akademie věd, prof. Robert Gil, zvolený prezident Polské kardiologické společnosti, přednosta Kliniky invazivní kardiologie Ústřední klinické nemocnice Ministerstva vnitra a správy ve Varšavě, prof. Edward Franek, přednosta Kliniky vnitřních nemocí, endokrinologie a diabetologie Ústřední fakultní nemocnice Ministerstva vnitra a správy ve Varšavě, Łukasz Salwarowski, šéfredaktor Głos Seniora, prezident sdružení Manko, Jakub Gołąb , Patient Experience Partner a novináři Anna Kaczmarek zastupující téma a Artur Wolski z Polského rozhlasu.

Mediální záštitu nad akcí převzali Głos Seniora a Pacient v centru.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro