Komise pro kvalitu vzdělávání

Zmocněnec pro kvalitu vzdělávání:                      Ing. Roman Brauner, Ph.D.

Koordinátor studentské odborné praxe:  Ing. Kamila Sýkorová  

Zmocněnec pro externí subjekty:              Ing. Jiří Pecina

Komise pro kvalitu vzdělávání

  • prof. Eva Ambrozová, Ph.D. – předseda
  • Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D. – zástupce předsedy
  • PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. – člen
  • Miriam Habibi – zástupce studentů
  • Ing. Michal Baroš – zástupce zaměstnavatelů