Předvánoční setkání v Poznani

15. prosince 2022 v Collegium Humanum v Poznani na ul. Św. Michała 43 se uskutečnilo předvánoční setkání studentů, přednášejících a partnerů univerzity.


Slavnostního setkání se zúčastnil rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult. Honorární konzul Uzbekistánu v Polsku.


Předvánoční setkání začalo přivítáním hostů ředitelem Ústavu managementu ředitelem dr Filipem Szymczakem. Poté rektor symbolicky rozsvítil vánoční stromeček a ve svém projevu poděkoval všem za účast, za další rok společné práce a popřál všem vše nejlepší.

Čestným hostem předvánočního setkání byl JE ks. dr Grzegorz Balcerek pomocný biskup a generální vikář arcidiecéze Poznani, který oplatek požehnal a popřál celé akademické obci.


JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki rozlomil plátek společně se zástupci studentské samosprávy, se studenty, přednášejícími a partnery univerzity. Poté byly z rukou rektora předány uznávací diplomy za zapojení do činnosti univerzity studentům oboru Psychologie a management: Eliza Żymałkowska, Joanna Jaskuła, Barbara Starczewska, Weronika Bielawska, Diana Skórczyńska, Aleksandra Drożdż, Klaudiusz Żliak, Bartosz Goński Marcel Bilski, Michał Lewosiński, Marcel Kondracki, Dominik Andrzejczak a Wiktor Kleczewski.


Setkání se zúčastnili mj. zástupce velitele Městského státního hasičského sboru Radosław Hurnik zastupující velkopolského zemského velitele brigádního generála Dariusze Matczaka, Anety Kłopot-Wartecka, ředitelky okresního úřadu práce ve Środa Wielkopolska a členky konventu Collegium Humanum, Karolina Puwałowska, ředitelka ve věci administrace firmy Marcador, Jacek Sobczak, ředitel Léčebného centra závislostí v Charcice a člen konventu Collegium Humanum, dr Marek Czaplicki, ředitel Provinční nemocnice pro nervově a duševně nemocné v Gniezně a člen konventu Collegium Humanum, a Piotr Kuś, zástupce předsedy Environmentální organizace Asociace akademického sportu.


Komunitě naší univerzity popřál Sebastian Surmela, zástupce Studentské samosprávy Collegium Humanum, který zároveň vyhlásil výsledky vánoční soutěže pro studenty.

Slavnostní atmosféru navodil shromážděným hostům absolvent MBA studia na Collegium Humanum a zpěvák Wiktor Kowalski, vítěz Opole Debuts 2022.


Wiktor Kowalski během setkání představil i své první autorské album, které vzniklo díky finanční podpoře naší univerzity.

Nechybělo společné zpívání vánočních koled, milé rozhovory a chutné předvánoční pohoštění. Studenti také dostali vánoční dárky od Ježíška.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro