Předvánoční setkání v Rzeszowě

13. prosince 2022 na pobočce Collegium Humanum v Rzeszówě, al. gen. Okulickiego 10 se uskutečnilo předvánoční setkání studentů, přednášejících a partnerů univerzity.

 

Slavnostního setkání se zúčastnil rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult., honorární konzul Uzbekistánu v Polsku.

 

Předvánoční setkání začalo přivítáním hostů prof. CH dr Henrykem Pietrzakem. Poté rektor symbolicky rozsvítil vánoční stromeček a ve svém projevu poděkoval všem za účast, za další rok společné práce a všem popřál krásné svátky.

 

K Vánocům popřál i předseda studentské rady Collegium Humanum Sebastian Krauz.

 

Štědrovečerní oplatky požehnal farář Krista Krále Fr. Dr. Janusz Podlaszczak.

 

JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki se podělil oplatkem se zástupci studentské samosprávy se studenty, přednášejícím a partnery univerzity.

 

Setkání se zúčastnili hosté a přátelé naší univerzity mj. Farář Krista Krále, Fr. Dr Janusz Podlaszczak, předseda správní rady Medyk Medical Center v Rzeszówě, lek. med. Stanisław Mazur, ředitel Podkarpatského komplexu institucí v Rzeszowě mgr Krystyna Wróblewska, ředitelka Psychologické a pedagogické kliniky v Rzeszowě mgr Dorota Dominik, předsedkyně nadace Strom života Elżbieta Pięta, předsedkyně správní rady podkarpatské centrum pro léčbu civilizačních chorob Medicarpathia lek. med. Adam Młodynkowski, ředitelka regionálního finančního centra Národního zúčtovacího střediska v Rzeszowě Wioletta Piątkowska, členka správní rady okresu Rzeszów Lucyna Sokołowska a místopředseda představenstva Bytového družstva „Zodiak“ Jacek Grochala.

 

Slavnostní atmosféru shromážděných hostů nastolil zpěvák Filip Rychcik. Nechybělo společné zpívání vánočních koled, milé povídání a chutné štědrovečerní pohoštění. Studenti také dostali vánoční dárky od Ježíška.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro