Prezident Václav Klaus s titulem Civis Academicus Honorificum

Dne 26. října 2023, během slavnostního zahájení roku 2023/24, udělil prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorární konzul Republiky Uzbekistán, bývalému prezidentovi České republiky (v letech 2003-2013) titul Civis Academicus Honorificum.

 

Titul čestného člena akademické obce byl udělen jako projev úcty a vděčnosti a za podporu vztahů mezi Polskem a Českou republikou.

 

Prezident Václav Klaus osobně převzal 5. září 2020 titul čestného profesora Collegium Humanum.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro