Rektor Collegium Humanum na Ekonomickém fóru XXX v Karpaczi


7. – 9. září 2021 v hotelu Gołębiewski v Karpaczi se konalo jubilejní XXX ekonomické fórum. Více než 4 000 hostů z Polska, Evropy a střední a
východní Asie se zúčastnilo 417 plenárních zasedání. Akce se zúčastnila také Jeho Magnificence, prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor
Collegium Humanum, který byl pozván k účasti v diskusním panelu s názvem „Účast soukromého sektoru na reorganizaci vzdělávacího systému.“

 

Ekonomické fórum pořádané od roku 1992 je nejdůležitějším místem setkávání politických a podnikatelských elit v Evropě. Každoročně hostí významné
osobnosti, včetně ministrů, premiérů a vysoce postavených osobností ze světa politiky, obchodu, vědy a ekonomiky. Ekonomické fórum je především
platformou pro setkání, plenární zasedání, diskusní panely a výměnu názorů mezi odborníky. Debaty se zaměřují na mnoho tematických okruhů, například v oblastech bezpečnosti, médii, komunikace, zdraví, politiky, vzdělávání, exportu, mezinárodní politiky, managementu a podnikání, udržitelného rozvoje a další. Letošního jubilejního ročníku se zúčastnil také

rektor Collegium Humanum – prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c.

Jeho Magnificence byl pozván k účasti v diskusním panelu s názvem „ ÚČAST SOUKROMÉHO SEKTORU NA REORGANIZACI VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU“.

 

Diskuse se zúčastnili také odborníci, mimo jiné:

  • Pani Marzena Machałek, Tajemník Ministerstva školství a vědy
  • Pan Przemysław Bożek, Předseda Legnické speciální ekonomické sféry S.A
  • Prof. dr. hab. Ihor Cependa, Rektor Przykarpacké Národní Univerzity Wasyla Stefanyka
  • Prof. dr. hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Státní vysoké školy Witelona v Legnici

 

XXX. ekonomické fórum bylo také skvělou příležitostí k setkání s novináři. Jeho Magnificence se objevil před kamerou a poskytl rozhovory takovým médiím, jako je Rzeczpospolita, Polské Rádio 24 nebo Capital24.tv Materiály jsou nyní k dispozici na oficiálních webových stránkách:


https://www.rp.pl/forum-ekonomiczne/art18899391-prof-pawel-czarnecki-nie-powinno-byc-podzialu-na-uczelnie-publiczne-i-niepubliczne

https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2803486,Uczelnie-publiczne-maja-latwiej-Rektor-Collegium-Humanum-o-systemie-edukacji

https://www.capital24tv.pl/prof-p-czarnecki-ostatnie-30-lecie-uczelni-niepublicznych-to-rozwoj-kierunkow-menadzerskich/

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro