Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki honorární konzul Republiky Uzbekistán

Dne 30. listopadu 2022 se na Velvyslanectví Republiky Uzbekistán ve Varšavě konalo slavnostní předání nominace na honorárního konzula Republiky Uzbekistán rektorovi Collegium Humanum prof. dr hab. Pawłovi Czarneckému. Ceremoniálu se zúčastnil ministr zahraničních věcí Republiky Uzbekistán Vladimir Norov. Nominaci předal velvyslanec Republiky Uzbekistán Bakhrom Babaev.

 

– Přijetí titulu honorárního konzula je závazkem k další práci pro rozvoj hospodářských, sociálních a vzdělávacích vztahů mezi Polskem a Republikou Uzbekistán. Přijímám tuto funkci jako vlastenecký závazek. Příkladem polsko-uzbeckých vztahů je pobočka Collegium Humanum založená v Andižanu. Je to investice nejen do ekonomiky, ale i do lidského kapitálu. Prostřednictvím vzdělávání přispíváme k demokratizaci a evropeizaci Uzbekistánu – říká rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

 

Collegium Humanum je první a zatím jedinou polskou univerzitou, která otevřela pobočku v Asii. Nachází se v Andižanu, městě na východě Uzbekistánu. Slavnostní otevření první pobočky Collegium Humanum v Asii proběhlo 27. října 2021.

 

– Vztahy mezi Uzbekistánem a Polskem na ekonomické a vzdělávací úrovni jsou na mimořádně vysoké úrovni. Partnery v této spolupráci jsou Uzbekistán i Polsko. Jmenování honorárního konzula v tak historickém městě, jako je Poznaň, je dalším krokem k prohloubení této spolupráce v jejím skutečném rozměru. Těší nás zapojení honorárního konzula prof. Paweł Czarnecki o vzdělávací úrovni, která se odráží v umožnění studia uzbeckým studentům na Collegium Humanum, říká ministr zahraničních věcí Uzbekistánu Vladimir Norov.

 

Slavnostního aktu se zúčastnil zástupce ministra školství a vědy prof. Przemysław Czarnek.

 

– Jsme rádi, že polsko-uzbecké vztahy nabývají tak specifického rozměru. Collegium Humanum je první nejen polskou, ale i evropskou univerzitou, která zřídila pobočku v Uzbekistánu. Toto je pro nás nejkonkrétnější příklad polsko-uzbecké spolupráce. Jsme rádi, že jsme přispěli k budování řídících pracovníků Uzbekistánu – říká zmocněnec ministra školství a vědy Bartosz Rybak.

 

Na slavnostním předání nominace honorárnímu konzulovi prof. dr hab. Pawłowi Czarneckému se zúčastnil také prorektor pro rozvoj Collegium Humanum Paweł Dulski, předseda polsko-uzbecké parlamentní skupiny poslanec Paweł Bejda, předseda správní rady zaměstnavatelů Polska Rafał Baniak a viceprezident Polské pošty A.S. Wieslaw Włodek.

 

Prof. dr hab. Paweł Czarnecki je autorem mnoha vědeckých publikací, mj. management a marketing, etika a média. Je manažerem vzdělávání v oblasti vědy a vysokého školství. Za četné úspěchy v oblasti mezinárodní spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání a propagaci polské vědy mu byla udělena zlatá medaile Akademie polského úspěchu.

 

Collegium Humanum vede studium ve svém sídle ve Varšavě, v pobočkách v Poznani, Rzeszowě a Wrocławi, působí také v České republice (pobočky v Praze a ve Frýdku-Místku) a na Slovensku (pobočka v Bratislavě). Na Collegium Humanum studuje přes 21 000 studentů.

 

Collegium Humanum je členem Zaměstnavatelského svazu Zaměstnavatelé RP, Sdružení zaměstnavatelů Západního Pomořanska Lewiatan, Severní obchodní komory a podpůrným členem Polské federace nemocnic (PFSz).

 

V souladu se svým posláním chce Collegium Humanum usilovat o zlepšování a zavádění nejvyšších společenských a akademických hodnot. Jejím mottem je „Vzděláváním pro úspěch“. Instituce se zaměřuje na mezinárodní rozměr vzdělávání.

 

Od srpna 2021 je univerzita členem prestižní akreditační instituce The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) v USA. Studijní programy Collegium Humanum podléhají přísnému hodnocení a neustálému zlepšování nejen ze strany Polské akreditační komise (PKA), ale také v rámci členství univerzity v Business Graduates Association (BGA) v Londýně. Univerzita také patří do CEEMAN, Mezinárodní asociace pro rozvoj managementu v dynamických společnostech a Konference rektorů odborných škol v Polsku (KRZaSP).

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro