Slavnostní předání diplomů absolventům bakalářského a magisterského studia v roce 2022 ve Varšavě

Ve středu 10. srpna 2022 ve Varšavě proběhly slavnostní promoce absolventů fakult managementu, financí a účetnictví a psychologie Collegium Humanum 2022.

 

„Být absolventem Collegium Humanum je nejen čest, ale i závazek. Humanum je člověk, lidstvo. Na univerzitě vychováváme lidi, jejichž úkolem je pracovat s lidmi a pro lidi“ pronesl prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. Rektor Collegium Humanum poblahopřál absolventům k dobře využitému studijnímu času a poděkoval jejich rodinám a příbuzným za podporu.

 

Během slavnosti měli proslov také Prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, prorektor pro záležitosti studentů a vědu, prof. CH, dr hab. Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, přednášející v Collegium Humanum a naši absolventi Arkadiusz Lefanowicz, DBA, LL.M a Kamil Mariański.

 

Všem absolventům naší Alma Mater blahopřejeme a zveme je ke spolupráci v rámci kanceláře pro kariérní záležitosti a klubu absolventů Collegium Humanum. Univerzita chce být přítomna v různých fázích profesní a životní cesty, jako podstatná podpora ve vašem profesním životě a jako společenství přátel.

 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro