Slavnostní předání jmenovacích listin novým členům konventu Collegium Humanum

27. června 2021, během slavnostní promoce absolventů Collegium Humanum v Hudebním divadle ROMA ve Warszawě, prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum, jmenoval nové členy konventu Rady pro obchodní poradenství Collegium Humanum.

 

 

Nominace obdrželi:

– Przemysław Cichocki, EMBA, DBA, člen představenstva okresu Legionowo

– rektor a velitel Hlavní hasičské školy, prof. ndbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski

– Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáč CSc. – děkan Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach Visit Kosice Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovakia)

– prof. Jaroslaw J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC, prezident Polské federace nemocnic

– Piotr Winek, MBA – zakladatel a prezident Manager Business Hub

 

 

Úkolem konventu jakožto hlavní externí zainteresované strany je podporovat didaktický, vědecký a organizační rozvoj univerzity a také formovat studijní programy a strategii a rozvoj Collegium Humanum.

 

Novým členům konventu blahopřejeme a děkujeme za spolupráci.

 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro