Slavnostní předání zlatých medailí Collegium Humanum za úspěch

Při hlavním inauguračním ceremoniálu akademického roku 2022/23 Collegium Humanum 26. října 2022 v polském divadle Arnolda Szyfmana ve Varšavě Rektor Collegium Humanum JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c. honorární konzul Uzbekistánu v Polské republice předal Zlaté medaile za úspěch, které se udělují za vynikající vědeckou, kulturní a společenskou činnost.


Zlaté medaile za úspěch předali: děkan Podnikově-hospodářské fakulty Košice, člen konventu Collegium Humanum, dr. h.c. prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc. a pro Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety v Bratislave přijal její rektor prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.


Gratulujeme. 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro