Spolupráce Collegium Humanum s Polpharma S.A. – největší farmaceutickou společností v Polsk

Dne 23. února 2022 ve Varšavě. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. Rektor Collegium Humanum a pan mgr farm. Sebastian Szymanek Předseda představenstva Farmaceutický závod Polpharma S.A. podepsali smlouvu o spolupráci.
 
Farmaceutický závod Polpharma S.A. převzal hlavní záštitu nad postgraduálním studiem na Collegium Humanum, mimo jiné: MBA – Klinický výzkumMBA – Management ve zdravotnictvíMPH – Veřejné zdravotnictvíDBA – Klinický výzkumDBA – Management ve zdravotnictví , DPH – Doctor of Public Health. Uzavřená dohoda mezi Collegium Humanum Polpharma S.A. se týká i případných společných aktivit v oblasti vzdělávání a výzkumu, otevírá cestu pro realizaci odborné praxe studentů Collegium Humanum v subjektech Skupiny Polpharma S.A.
 
Polpharma S.A. je největší farmaceutická společnost v Polsku, působí na trhu již 85 let a vyrábí téměř 780 léků a produktů v 8 výrobních závodech v Polsku i v zahraničí. Jsme hrdí na to, že Polpharma S.A. se připojila k meritorním partnerům našich postgraduálních programů MBA, DBA, DPH a MPH spolu s Hlavní farmaceutickou komorou, Polskou federací nemocnic, Národními producenty léků Asociací pro dobrou praxi v klinickém výzkumu v Polsku.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro