Spolupráce Collegium Humanum s ústavem sociálního zabezpečení

Collegium Humanum a Instituce sociálního pojištění podepsaly dne 6. července 2022 ve Varšavě smlouvu o partnerské spolupráci v oblasti pedagogické činnosti a realizaci společných projektů v oblasti sociálního pojištění. Smlouva byla oficiálně podepsána v ústředí Sociální pojišťovny a dokument podepsal prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezidentka Ústavu sociálního pojištění a JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum. Naše univerzita se tak zařadila do skupiny univerzit spolupracujících se ZUS a zaujala čestné místo vedle takových institucí, jako jsou mj. Varšavská univerzita, Jagellonská univerzita, Univerzita. Adama Mickiewicze nebo Technická univerzita v Gdaňsku.

 

 

Smlouva uzavřená mezi Collegium Humanum a ZUS umožní studentům práv, managementu, financí a účetnictví, psychologie a administrativy přístup ke studentským praxím v instituci se zavedeným postavením v oblasti pojišťovnictví, ale také s komplexní strukturou a celorepublikovým pokrytím.

 

– Smlouva ZUS s Collegium Humanum je smlouvou o partnerství. Mezi její předměty patří: spolupořádání a účast na vědeckých konferencích, zpřístupnění stáží a stáží na ZUS pro studenty, přednášky, konzultace a školení odborníků ze ZUS pro studenty, lektory a zaměstnance, indexy či body při náboru na vysoké školy pro finalisty olympiády “ O sociálním pojištění se vyplatí vědět více,“ uvedla prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezidentka Ústavu sociálního pojištění.

 

– Popularizace znalostí v oblasti sociálního pojištění je statutárním úkolem ZUS. Jednou z nejdůležitějších aktivit v tomto směru je spolupráce s vysokými školami. Na vysokých školách působíme již řadu let, ale díky mému úsilí se tato spolupráce stala systémovou – dodal prezident ZUS.

– Díky smlouvě získají naši studenti cenné zkušenosti. Většina z nich se chce v budoucnu věnovat soukromému podnikání, ale poznání perspektivy největší a nejstarší pojišťovací instituce jim jistě pomůže připravit se na vědomý a zralý vstup na trh práce. Na tuto spolupráci se velmi těšíme – řekl JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum.

 

Posláním Collegium Humanum je vytvářet pro naše studenty prostor, ve kterém si rozšíří své kompetence a dokážou efektivně porozumět a bezproblémově implementovat principy trhu práce. Spolupráce se Sociální pojišťovnou je prestižní a praktickou příležitostí k rozšíření kompetencí studentů o praktické zkušenosti související s fungováním manažerských a odborných pozic. Doufáme, že takto důležité partnerství umožní našim studentům Collegium Humanum využít jejich znalostí při výběru správné cesty profesního rozvoje.

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro