Spolupráce s Mezinárodní policejní asociací (IPA)

24. května 2021 v sídle Collegium Humanum ve Varšavě JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. podepsal dohodu o spolupráci s Mezinárodní policejní asociací (IPA), zastoupenou Piotrem Wójcikem, prezidentem polské sekce IPA, a Ewou Dębowskou, generální tajemnicí polské sekce IPA.

 

Mezinárodní policejní asociace byla založena v roce 1950. V současné sdružuje téměř 400 tisíc osob z 65 zemí. Je politicky, ekonomicky, odborově a nábožensky neutrální a členství v ní se pojí s dodržováním Deklarace lidských práv z roku 1948. Cílem IPA je vytvořit pouta skutečného přátelství a profesionálního kamarádství mezi těmi, kteří jsou zaměstnáni v policejních sborech po celém světě. IPA implementuje své heslo „Servo Per Amikeco“ (esperanto: „Sloužit přátelstvím“) prostřednictvím různých aktivit a iniciativ, včetně rozvoje spolupráce s vybranými strukturami. IPA má status konzultanta s Organizací spojených národů (OSN) a v Radě Evropy. Polská sekce IPA funguje od roku 2003.

 

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro