Spolupráce s Mezinárodní policejní asociací (IPA)

5. září 2020 v sídle Collegium Humanum ve Varšavě JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. podepsal dohodu o spolupráci s International Police Association – Mezinárodní policejní asociací – Polskou sekcí (IPA) zastoupenou npor. Andrzej Kropiwc, prezident společné krajské skupiny IPA a ředitel logistické kanceláře policejního ředitelství.

Mezinárodní policejní asociace (IPA) je největší asociací na světě s téměř 400 000 členy v 65 zemích a nezávislou asociací sdružující všechny policejní složky, bez ohledu na stupeň, vzdělání, pohlaví, rasu, barvu pleti, řeč a náboženství. Je to politicky, ekonomicky, odborově a nábožensky neutrální sdružení. Členstvím v IPA se členové zavazují dodržovat Deklaraci lidských práv, která byla založena v roce 1948, a Deklaraci o policii přijatou jako rezoluce 690 Shromáždění parlamentu Rady Evropy. IPA má status konzultanta s Organizací spojených národů (OSN) a v Radě Evropy. Členy sdružení mohou být osoby sloužící v Policii a pohraniční stráži, policejní důchodci a rentiéři, pokud jejich práce nebo služba dle ustanovení zákona toto nevylučuje (text z www.ipa.polska.pl).

Frýdek-Místek

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku
Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, Czechy

Praha

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro