Management v samosprávě obcí

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) Management v samosprávě obcí a měst představuje studijní program spojující techniky řízení, založené na efektivním dosahování cílů organizací, se specifickým prostředím samosprávných celků. Dochází zde k prolínání zájmů prosazovaných volenými zástupci s jednotlivci zajišťujícími rutinní chod […]

Marketing

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA: Nejnovější trendy v marketingu Zavedení marketingových metod Efektivní komunikace s trhem a trhů s odbytem Předvídání a vytváření potřeb spotřebitelů Tvorba a plánování cenové politiky Výběr a vytvoření efektivní marketingové strategie Vytvoření image podniku, značky, […]

Řízení malých a středně velkých podniků (MSP)

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) V rámci specializací studenti poznají specifika činnosti malých a středních podniků a získají znalosti a dovednosti potřebné pro dosažení hospodářského úspěchu. Připravuje na získání znalostí mj. správy image a řízení organizace, propagace, marketingové komunikace a fungování malých podniků v Evropské […]

Správa dat a analýza Big Data

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) ABSOLVENTI BUDOU MÍT POTŘEBNÉ ZNALOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI: Provoz databází Vývojové prostředí Case study PROGRAM SPECIALIZACÍ Kvantitativní metody a statistiky v podnikání Metody vizualizace a prezentace dat Úvod do analýzy informací Správa informací v Organizaci Správa infrastruktury Big […]

Doprava, logistika a spedice

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) Specializace připravuje na procesy plánování, realizace a kontroly záložní nákladově efektivního toku surovin, materiálů, hotových výrobků a vhodné komunikace s klientem. Specialisté v oblasti logistiky se zabývají správou skladů, dodávkami, plánováním výroby i dopravou a komunikací. ABSOLVENTI BUDOU MÍT […]

Obchodní psychologie a coaching

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) Absolvent oboru obchodní psychologie a coaching má potřebné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v oblasti coachingu a řízení jeho prostřednictvím. Toto studium poskytují vzdělání, které umožňuje realizovat coachingový proces ve společnosti. Specializace, kterou nabízíme, zahrnuje mnoho […]

Internetový marketing (e-mailový marketing a e-commerce)

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) Obor připravuje k praktickému využití Internetu v marketingové aktivity tím, že zkoumá principy internetového trhu a efektivní realizaci projektů e-commerce ve virtuálním prostředí v různých oblastech podnikání. POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU: odevzdání přihlášky ke studiu; […]

Marketing a řízení prodeje

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) Studium oboru marketing a řízení prodeje jsou zaměřeny na znalosti o tržním chování spotřebitele, marketing služeb a obchodu, specifika on-line reklamy, plánování reklamních kampaní a akcií, analýzy trhu v různých oblastech, marketingové strategie a konkurence, ale také psychosociální aspekty reklamy. Poskytuje […]

Komunikace image (PR, Branding, Reklama a Social media)

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) ABSOLVENTI BUDOU MÍT POTŘEBNÉ ZNALOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI: Budování značky Marketingový průzkum Řízení značky a produktu Marketing ve strategii společnosti PROGRAM SPECIALIZACÍ Marketing ve strategii společnosti  Marketingový průzkum Řízení marketingu  Marketingový rozpočet a jeho kontrola Úvod do sociálních […]

HR a Talent management (Řízení lidských zdrojů)

Studium I. stupně Druh studia I. stupně Studijní obor Management Forma studium bakalářské (licencjacké) studium Doba trvání 3 roky (6 semestrů) Specializace připravuje na roli lídra v organizaci a efektivní plnění procesů: získávání zaměstnanců, motivace k práci, jejich správa, objevování a rozvíjení jejich talentů. Studenti v oblasti řízení lidských zdrojů získají praktické znalosti a dovednosti pro řízení integrovaného týmu […]