Jednotné magisterské studium Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně

ONLINE STUDIUM Forma studium kombinovaná forma studia . magisterské studium DÉLKA STUDIA: 5 let (10 semestrů) Studium zahrnuje dvě úrovně vzdělávání. Prvním z nich jsou základy vzdělávání dětí předškolního věku a dětí mladšího školního věku, druhým jsou workshopy a praktické činnosti, které kladou důraz na způsoby poznávání dětí sociálně-přirozeného prostředí a výuka uměleckých a dovednostních předmětů. Studium v této oblasti poskytují […]

Pedagogika pro licencjaty (bakaláře) a magistry Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně

ONLINE STUDIUM Forma studium kombinovaná forma studia . individuální forma studia . magisterské studium DÉLKA STUDIA: 2 roky (4 semestry) Pedagogika v individuální formě studia pro absolventy prvního stupně je speciální nabídkou pro osoby s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí získat magisterský titul v oblasti pedagogika a dokončit pětiletý jednotný magisterský program v oboru předškolní pedagogika a pedagogika […]