Komise pro kvalitu vzdělávání

Zmocněnec pro kvalitu vzdělávání:                      Ing. Roman Brauner, Ph.D. Koordinátor studentské odborné praxe:  Ing. Kamila Sýkorová   Zmocněnec pro externí subjekty:              Ing. Jiří Pecina Komise pro kvalitu vzdělávání prof. Eva Ambrozová, Ph.D. – předseda Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D. – zástupce předsedy PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. – člen Miriam Habibi – zástupce studentů Ing. Michal Baroš – zástupce […]

Programová komiseZprávyDůležité dokumenty ke stažení

VÝROČNÍ ZPRÁVY Výroční zpráva Zahraniční pobočky v Praze za rok 2022 Výroční zpráva Zahraniční pobočky v Praze za rok 2021 Výroční zpráva Zahraniční pobočky v Praze za rok 2020 Výroční zpráva Zahraniční pobočky v Praze za rok 2019 DOKUMENTY PRO STUDENTY Studijní řád COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu Zkušební řád COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu Kreditní systém […]

Strategie rozvoje a poslání

Strategie rozvoje a poslání Collegium Humanum Varšavské univerzity managementu přihlíží k předpokladům a cílům rozvoje systému vysokého školství v Polské republice, které jsou určené Zákonem 2.0 Konstituce pro vzdělávání (Zákon o vysokém školství ze dne 20. července 2018), ve kterém je velice důležitý proces internacionalizace, zdokonalování vědy a vzdělávání, orientace na inovativní ekonomiku budováním mostu mezi hospodářským světem, rozvojem polské vědy a společenskou odpovědností […]

Učitelská Pedagogika

Učitelská Pedagogika ONLINE STUDIUM

Studentské organizace

Studentské organizace V Collegium Humanum tvoří nejdůležitější interní zúčastněnou stranu – studenti – a sdružují se v různých studentských organizacích. Obvykle jsou dobrovolné a tematické okruhy jejich zájmů souvisí se zájmy studentů. Student, který se rozhodne se stát účastníkem jedné z nich, může rozvíjet své zájmy, spoluvytvářet a měnit univerzitu. Činnost ve studentských organizacích tvoří příležitost k prohloubení vědeckých […]

Kancelář pro studentské záležitosti

Kancelář pro studentské záležitostí Collegium Humanum se zabývá organizací a vedením záležitostí souvisejících s organizací a průběhem studia, materiální pomocí, vzdělávacím procesem a celou dokumentací pro polské a zahraniční studenty. Úřad vykonává rozsáhlé informační činnosti týkající se předpisů a právních úkonů v oblasti své činnosti. Zabývá se organizací psychologického poradenství pro studenty, pomáhá při získávání studentských půjček, stipendií a jiné materiální […]

Kariérové poradenství

Koordinátor pro studentské praxe: E-mail: praha@humanum.cz Pro studenty a posluchače Collegium HumanumKancelář pro kariérové poradenství Collegium Humanum směřuje své služby pro studenty, posluchače postgraduálního studia a absolventy všech typů studia, bez ohledu na rok ukončení studia v Collegium Humanum. Posláním Kanceláře pro kariérové poradenství Collegium Humanum je podpora studentů a absolventů v profesním rozvoji v každé fází jejich kariéry.

Studentská praxe

PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA Koordinátor pro studentské praxe oboru PEDAGOGIKA tel. +420 704 186 723 email: studium@humanum.cz