Collegium Humanum współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia Forum Integracyjne Organizacji Pacjentów

W dniu 4.10.2019 r. Prorektor Collegium Humanum mgr Sławomir Jagieła, MBA reprezentował Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych podczas spotkania inauguracyjnego „Forum Organizacji Pacjentów“, które miało miejsce Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.


Spotkanie inauguracyjne otworzył Prezes Narodowy Fundusz Zdrowia Pan Adam Niedzielski. Prace zespołu mają na celu wypracowania modelu współpracy z organizacjami pacjentów i przygotowanie dokumentu pod nazwą „Program współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z organizacjami pacjentów“. Cały projekt będzie opracowywany w podgrupach , które będą pracowały nad konkretnymi obszarami. Czas realizacji projektu przewidywany jest na styczeń 2020 r.