HR a Talent management (Řízení lidských zdrojů)

Studium I. stupně

 • Druh studia I. stupně
 • Studijní obor Management
 • Forma studium bakalářské (licencjacké) studium
 • Doba trvání 3 roky (6 semestrů)

Specializace připravuje na roli lídra v organizaci a efektivní plnění procesů: získávání zaměstnanců, motivace k práci, jejich správa, objevování a rozvíjení jejich talentů. Studenti v oblasti řízení lidských zdrojů získají praktické znalosti a dovednosti pro řízení integrovaného týmu pracovníků, zaměřeného na osobní růst a úspěch společnosti.

ABSOLVENTI BUDOU MÍT POTŘEBNÉ ZNALOSTI A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI:

 • Efektivní řízení lidských zdrojů v podniku

 • Vytváření efektivních systémů hodnocení a motivace zaměstnanců

 • Procesy náboru (včetně centra hodnocení) a zaměstnávání zaměstnanců

 • Uznání potřeb vzdělávání a vytváření školení zaměstnanců

 • Studium talentů zaměstnanců a navrhování jejich kariéry

 • Jednání a řešení konfliktů

 • Role lídra v organizaci

PROGRAM SPECIALIZACÍ

 • Vyjednávání a mediace v psychologii organizace
 • Public relations, CSR a komunikace
 • Vedení a řízení lidských zdrojů
 • Employerbranding a social media v řízení lidských zdrojů 
 • Organizace práce a personálních procesů
 • Plánování zaměstnanosti, nábor a výběr zaměstnanců
 • Systémy motivace, odměňování a hodnocení zaměstnanců
 • Pracovní právo
 • Řízení kariéry, kompetencí a talentů zaměstnanců
 • Audit a kontrola práce
 • Diplomová práce

PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA:

 • student získává STATUS STUDENTA;
 • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
 • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • Osoby podílející se na činnosti v oblasti bezpečnostního a krizového managementu – manažer v oblasti bezpečnostního a krizového managementu, kouč, metodik, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnostního a krizového managementu ve státním i soukromém sektoru

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. – VI. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428