KNIHOVNA

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu zajišťuje přístup k vědeckým informačním zdrojům z oblasti oborů přednášených ve škole. Nabídka knihoven nabízí přístup k mnoha knihám v pohodlných a moderních čítárnách. Čtenáři mají k dispozici počítače s internetem a aplikačními programy. Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu zajišťuje přístup nejen k tradičním knižním fondům, ale rovněž k elektronickým databázím.

 

Student po předložení platného studentského průkazu Collegium Humanum – Varšavské univerzity managementu získá přístup k využití knihovní sbírky v:

VEŘEJNÁ KNIHOVNA ST.M. VARŠAVY – HLAVNÍ KNIHOVNA MAZOWIECKÉHO VOJVODSTVÍ

KNIHOVNA FILOZOFICKÉ A SOCIOLOGICKÉ FAKULTY VARŠAVSKÉ UNIVERZITY

KNIHOVNA RZESZOWSKÉ UNIVERSITY V RZESZOWIE

KNIHOVNA POZNANSKÉHO SPOLKU PŘÁTEL VĚDY V POZNANI

VEŘEJNÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA V POZNANI

HLAVNÍ KNIHOVNA NEWTON COLLEGE V PRAZE