Důležité informace

DIDAKTICKÁ ČINNOST

Veškerá didaktická činnost (přednášky, cvičení, semináře, konzultace) v Zahraniční pobočce ve Frýdku-Místku pro bakalářské i magisterské studium se konají o víkendech cca co 14 dnů. Na jeden semestr připadne 7 – 8 víkendů. Didaktická činnost se většinou koná od 8:00 do 18:00 hodin.

Didaktická činnost probíhá v prostorech Goodwill – vyšší odborné školy, s.r.o. ve Frýdku-Místku

Veškerá didaktická činnost je vedená v českém jazyce. Zkoušky, zápočty, klasifikované zápočty a státní závěrečná zkouška se vykonávají v českém jazyce.

 

U zkoušek, zápočtů a klasifikovaných zápočtů přednášející sami určují způsob ukončení, se kterým se student seznámí při zahájení předmětu a v sylabu předmětu. Pro zápočty, zkoušky a klasifikované zápočty přednášející vyhlašují řádné termíny na víkendy.

V případě, že student přechází z jiné školy, nebo žádá o uznání předmětu, předkládá žádost o uznání předmětů k rukám rektora. Každá žádost se posuzuje individuálně. K žádosti o uznání předmětu musí být přiložen diploma suplement nebo výkaz absolvovaných předmětů potvrzený školou. V případě, že student přechází z jiné školy a předměty mu budou uznány, student obdrží rozhodnutí s určením případných rozdílových zkoušek. V případě, že student žádá o uznání známky, předmět z předchozího studia musí být ukončen známkou. V případě, že student žádá o uznání zápočtu, předmět předchozího studia musí být ukončen známkou nebo zápočtem. O uznání předmětů předchozího studia lze žádat pouze na stejném stupni vzdělávání.

Hodnotící stupnice Polské republiky je rozdílná od stupnice používané v České republice. Hodnotící stupnice je následující:

Česká republika

Polská republika

A

5,0

B

4,5

C

4,0

D

3,5

E

3,0

F – neuspěl

2,0 – neuspěl

Podmínky pro udělení stipendia se určují koncem akademického roku. Žádost o prospěchové stipendium se podává k rukám rektora na začátku akademického roku (říjen). Prospěchové stipendium se vyplácí na bankovní účet studenta, stipendium nemá vliv na platbu školného.