Kancelář pro studentské záležitosti

Kancelář pro studentské záležitostí Collegium Humanum se zabývá organizací a vedením záležitostí souvisejících s organizací a průběhem studia, materiální pomocí, vzdělávacím procesem a celou dokumentací pro polské a zahraniční studenty. Úřad vykonává rozsáhlé informační činnosti týkající se předpisů a právních úkonů v oblasti své činnosti. Zabývá se organizací psychologického poradenství pro studenty, pomáhá při získávání studentských půjček, stipendií a jiné materiální pomoci.

 

Aktivně vykonává činnosti pro zdravotně znevýhodněné, včetně podpory při řešení problémů, pomoc při získávání finančních prostředků z PFRON a vykazuje iniciativu různých systémových aktivit v jejich prospěch.

 

Kancelář pro studentské záležitosti Collegium Humanum byla zřízena pro studenty a pro efektivní řešení jejich problémů.