Sociální Práce

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Asistent v rodině se zaměřuje na oblast sociální práce, sociální pedagogiky, psychologie a rozvoje osobnosti v oblasti sociální práce. Základ je orientovaný na sociální práci, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Asistent v rodině připravuje odborníky pro oblast asistenta v rodině a sociální práce. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Management v sociálních službách se zaměřuje na oblast managementu, sociální práce, sociální pedagogiky a psychologie. Základ je orientovaný na sociální práci, management, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Management v sociálních službách připravuje odborníky pro oblast sociální práce a sociálních služeb. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Management zdravotních a sociálních služeb se zaměřuje na oblast managementu, zdravotnictví, sociální práce, sociální pedagogiky a psychologie. Jádro studijního oboru tvoří předměty orientované na sociální práci, management, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii, sociální pedagogiku a podnikání. Specializace připravuje odborníky pro oblasti zdravotnictví, sociální práce a sociálních služeb. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně – pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Mezinárodní sociální a humanitární pomoc se zaměřuje na oblast sociální práce, humanitární pomoci, mezinárodních vztahů, sociální pedagogiky a psychologie. Základ je orientovaný na sociální práci, humanitární pomoc, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Mezinárodní sociální a humanitární pomoc připravuje odborníky pro oblast sociální práce, humanitární pomoci a sociálních služeb, pracujících v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům nebo menšinám na území ČR a v zahraniční v rámci humanitární pomoci. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních a pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Organizace místních komunit a sociálních služeb se zaměřuje na oblast sociální práce, obecné pedagogiky, sociologie a psychologie. Získané znalosti jsou nezbytné pro výkon činnosti sociálního pracovníka, jakož i organizátora místních komunit. Základ je orientovaný na sociální práci, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Organizace místních komunit a sociálních služeb připravuje odborníky pro oblast sociální práce, sociálních služeb, sociální práce s jednotlivcem nebo rodinou a na spolupráci se skupinou a místní komunitou. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních a pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Sociální a charitativní práce se zaměřuje na oblast sociální práce, charitativní pomoci, obecné pedagogiky, sociologie a psychologie. Získané znalosti jsou nezbytné pro výkon činnosti sociálního pracovníka pracujícího v sociálních a charitativních službách. Základ je orientovaný na sociální a charitativní práci, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Sociální a charitativní práce připravuje odborníky pro oblast sociální práce, sociálních služeb, charitativních organizací. Specializace pokrývá kulturní sociální, interpersonální, spirituální a charitativní oblasti společenského života současné společnosti. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních, charitativních a pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Sociální práce a penitenciární péče se zaměřuje na oblast sociální práce, penitenciární péče, obecné pedagogiky, sociologie a psychologie. Získané znalosti jsou nezbytné pro výkon činnosti sociálního pracovníka pracujícího s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody. Základ je orientovaný na sociální práci, penitenciární péči, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Sociální práce a penitenciární péče připravuje odborníky pro oblast sociální práce, sociálních služeb, penitenciární péče. Tento pracovník se podílí na vytváření koncepce zacházení s odsouzenými, zpracovává sociální posouzení, spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení, poskytuje sociálně-právní poradenství, provádí výchovnou a poradenskou činnost pro odsouzené, udržuje přímé pracovní kontakty s orgány státní správy. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních a pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky se zaměřuje na oblast sociální práce, obecné pedagogiky, sociologie a psychologie. Získané znalosti jsou nezbytné pro výkon činnosti sociálního pracovníka pracujícího s migranty, menšinami a uprchlíky. Základ je orientovaný na sociální práci, integrační politiku, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky připravuje odborníky pro oblast sociální práce a sociálních služeb. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních a pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory se zaměřuje na oblast sociální práce, obecné pedagogiky, gerontagogiky, sociologie a psychologie. Získané znalosti jsou nezbytné pro výkon činnosti sociálního pracovníka pracujícího se zdravotně znevýhodněnými a seniory. Základ je orientovaný na sociální práci, gerontagogiku, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory připravuje odborníky pro oblast sociální práce a sociálních služeb, pracujících v organizačních jednotkách sociální práce (domovy pro seniory, kluby pro seniory, centra pro seniory a zdravotně znevýhodněné) a v neziskových organizacích v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních a pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Sociální práce ve veřejné správě se zaměřuje na oblast sociální práce, obecné pedagogiky, gerontagogiky, sociologie a psychologie. Získané znalosti jsou nezbytné pro výkon činnosti sociálního pracovníka pracujícího v sociálních službách a ve veřejné správě. Základ je orientovaný na sociální práci, veřejnou správu, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Sociální práce ve veřejné správě připravuje odborníky pro oblast sociální práce a sociálních služeb, pracujících ve veřejné správě a v neziskových organizacích. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních a pedagogických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ (LICENCJACKÉ) STUDIUM

Specializace Systémy podpory seniorů a osob se zdravotním postižením se zaměřuje na oblast sociální práce, sociální pedagogiky a psychologie. Základ je orientovaný na sociální práci, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Specializace Systémy podpory seniorů a osob se zdravotním postižením připravuje odborníky pro oblast sociální práce a sociálních služeb, pracujících v organizačních jednotkách sociální práce (domovy pro seniory, kluby pro seniory, centra pro seniory a zdravotně znevýhodněné) a v neziskových organizacích v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálních a pedagogických kontextech.