Management

Bakalářské studium

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace Bezpečnostní a krizový management se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, kterými disponuje každý moderní manažér. Základ je orientován na management, psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Bezpečnostní a krizový management připravuje odborníky pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, integrovaného záchranného systému a nestátních složek bezpečnostního systému. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Obor diplomacie a mezinárodní komunikace je věnován jednotlivcům, kteří by se chtěli veřejně vystupovat v souladu s uznávanými normami v diplomatické činnosti, vytvořit odpovídající image v diplomatických kontaktech a organizovat zahraniční návštěvy.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace připravuje na procesy plánování, realizace a kontroly záložní nákladově efektivního toku surovin, materiálů, hotových výrobků a vhodné komunikace s klientem.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Obor připravuje k praktickému využití moderních poznatků v oblasti marketingu a marketingové strategie při organizování a provádění účinné marketingové aktivity v podnicích a jiných institucích na rychle se měnícím trhu.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Obor připravuje k praktickému využití Internetu v marketingové aktivity tím, že zkoumá principy internetového trhu a efektivní realizaci projektů e-commerce ve virtuálním prostředí v různých oblastech podnikání.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace připravuje na marketing a další budování a koordinaci značky, vývoj strategií a plánování produktů nebo služeb. Zahrnuje obchodní praktiky a marketingové principy, které poskytují řadu znalostí a dovedností, jež Vám pomohou stát se marketingovým profesionálem

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace Management cestovního ruchu se zaměřuje na oblast managementu, cestovního ruchu a rekreace. Základ je orientován na management, psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Management cestovního ruchu připravuje odborníky pro cestovní ruch a rekreaci, a zároveň dává velmi dobré znalosti pro práci v podnikatelské sféře. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Management v samosprávě obcí a měst představuje studijní program spojující techniky řízení, založené na efektivním dosahování cílů organizací, se specifickým prostředím samosprávných celků. Dochází zde k prolínání zájmů prosazovaných volenými zástupci s jednotlivci zajišťujícími rutinní chod obcí. Absolvent programu se tak stává odborníkem orientujícím se v problematice legislativy, správy majetku obcí, ale také například politického vyjednávání.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace Management ve veřejné správě se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, kterými disponuje každý moderní manažér. Základ je orientován na management, psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Management ve veřejné správě připravuje odborníky veřejné správy, kteří myslí strategicky a řídí projekty, umí čelit změnám a využívají maximum potenciálu inovací. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.  

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace Management ve zdravotnictví se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, kterými disponuje každý moderní manažér. Základ je orientován na management, psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Management ve zdravotnictví připravuje odborníky pro oblast zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a nestátních složek zdravotnického systému. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Obor připravuje k praktickému využití moderních poznatků v oblasti marketingu a marketingové strategie při organizování a provádění účinné marketingové aktivity v podnicích a jiných institucích na rychle se měnícím trhu.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Studium oboru marketing a řízení prodeje jsou zaměřeny na znalosti o tržním chování spotřebitele, marketing služeb a obchodu, specifika on-line reklamy, plánování reklamních kampaní a akcií, analýzy trhu v různých oblastech, marketingové strategie a konkurence, ale také psychosociální aspekty reklamy

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace podnikání a mezinárodní marketing se zaměřuje na znalosti a porozumění zákazníkům z různých zemí a kulturních kruhů. Absolvent této specializace má kompetenci stát se manažerem v mezinárodním podniku. Po ukončení studia mohou absolventi pracovat v různých podmínkách mezinárodního trhu.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Absolvent oboru obchodní psychologie a coaching má potřebné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v oblasti coachingu a řízení jeho prostřednictvím. Toto studium poskytují vzdělání, které umožňuje realizovat coachingový proces ve společnosti

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

V rámci specializací studenti poznají specifika činnosti malých a středních podniků a získají znalosti a dovednosti potřebné pro dosažení hospodářského úspěchu. Připravuje na získání znalostí mj. správy image a řízení organizace, propagace, marketingové komunikace a fungování malých podniků v Evropské unii.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace Sportovní management se zaměřuje na oblast managementu a sportu. Základ je orientován na management, psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Sportovní management připravuje odborníky pro oblast sportovního managementu, volnočasových aktivit nebo projektových záměrů. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Specializace připravuje k získání kompetence nejen v oblasti sociálních věd, komunikace a mezilidských vztahů, ale i v oblasti IT, analýzy dat a kódování.