Studentská samospráva

Univerzitní studentská samospráva Collegium Humanum založená na základě polského zákona ze dne 27. července 2005 „Zákon o vysokých školách“ a statutu Collegium Humanum.

 

Počátky studentské samosprávy v Polsku sahají roku 1957, kdy byl vytvořen první nezávislý studentský parlament, dle vzoru podobných organizací působících ve Švédsku.

 

Studentská samospráva má strukturu podobnou struktuře univerzity. Univerzitní rady studentské samosprávy je interní zúčastněnou stranou Collegium Humanum, která spoluvytváří vnitřní předpisy fungování univerzity, rozdělování finančních prostředků, studijní programy a její členové zasedají v Senátu a v Kolegiu rektora.

 

Všechny univerzitní studentské samosprávy v Polsku jsou sdruženy ve studentském parlamentu Polské republiky, který je jedinou institucí, která má právo zastupovat všechny polské studenty.

 

Jedním z nejdůležitějších úkolů Univerzitní rady studentské samosprávy v Collegium Humanum je spolurozhodování společně s rektorem univerzity a rozdělování finančních prostředků získaných z dotace ministra vědy a vysokého školství. Tyto prostředky jsou později použity na různá stipendia, granty a studentské účely. Za účasti studentů se přijímají i programové a studijní předpisy. Pravomoci studentské samosprávy zahrnují zákonodárnou moc. Nejméně 20% složení senátu každé univerzity musí tvořit studenti a doktorandi.

Složení studentské samosprávy

Volební období 2019-2022