Sociální Práce

Online studium

Nabízíme bakalářské i magisterské studium sociální práce z pohodlí domova, které je svým obsahem a kvalitou plně srovnatelné s klasickou kombinovanou formou studia. Základ je orientovaný na sociální práci, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii a sociální pedagogiku. Studium naplňuje moderní formu prakticky zaměřeného vzdělání pro sociální pracovníky, specialisty, podnikatele, vedoucí zaměstnance a další zájemce, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zkušenosti. Studium sociální práce připravuje odborníky pro danou oblast, nabízí různé specializace a zaměření na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-pedagogických kontextech.

VŠECHNY SPECIALIZACE MŮŽETE STUDOVAT V INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍM PLÁNU – E-ISP

(BAKALÁŘSKÉ) STUDIUM

Magisterské studium