Strategie rozvoje a poslání

Strategie rozvoje a poslání Collegium Humanum Varšavské univerzity managementu přihlíží k předpokladům a cílům rozvoje systému vysokého školství v Polské republice, které jsou určené Zákonem 2.0 Konstituce pro vzdělávání (Zákon o vysokém školství ze dne 20. července 2018), ve kterém je velice důležitý proces internacionalizace, zdokonalování vědy a vzdělávání, orientace na inovativní ekonomiku budováním mostu mezi hospodářským světem, rozvojem polské vědy a společenskou odpovědností za vědu. Všechny cíle systému vysokého školství přihlížejí k přípravě absolventů k jejich kompetencím na výzvy současné ekonomiky a trhu práce. Institut mezinárodního studia a vzdělávání Humanum s.r.o. zpracoval jako zakladatel školy poslání a předpoklady strategického rozvoje pro roky 2018-2025.

 

Posláním Collegium Humanum Varšavské univerzity managementu je:

usilovat o neustálé zdokonalování a realizaci nejvyšších společenských, sociálních a akademických hodnot.

  

Průvodním mottem, které určuje kulturní hodnoty

Collegium Humanum Varšavské univerzity managementu je:

Vzdělávání pro úspěch