Komise pro kvalitu vzdělávání

Zmocněnec pro kvalitu vzdělávání:          PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

Koordinátor studentské odborné praxe:   PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D.

Zmocněnec pro externí subjekty:              PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D.

Komise pro kvalitu vzdělávání

  • Mgr. Iva Holeková, MBA – předseda
  • Lucie Waleczek Zotyková, Ph.D. – zástupce předsedy
  • Mgr. Lucie Zormanová, Ph.D. – člen
  • Ingrid Poncza – člen komise – zástupce studentů
  • PhDr. Mariola Liszoková, Ph.D. – zástupce zaměstnavatelů