Pedagogika

E-ISP

Nabízíme bakalářské i magisterské studium pedagogiky z pohodlí domova, které je svým obsahem a kvalitou plně srovnatelné s klasickou kombinovanou formou studia. Základ je orientovaný na pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii speciální pedagogiku a sociální pedagogiku. Studium naplňuje moderní formu prakticky zaměřeného vzdělání pro nepedagogické pracovníky, specialisty, podnikatele, vedoucí zaměstnance a další zájemce, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zkušenosti. Studium pedagogiky připravuje odborníky pro danou oblast, nabízí různé specializace a zaměření na pedagogické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých pedagogických kontextech.

VŠECHNY SPECIALIZACE MŮŽETE STUDOVAT V INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNU – E-ISP

(BAKALÁŘSKÉ) STUDIUM

Magisterské studium