Úvod

STUDUJTE

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu

Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku (Česká republika)

Získejte nové znalosti a dovednosti studiem.

Nabízíme specializace v bakalářském – licencjackém (I.stupně), magisterském studijním programu (II. stupěně) oboru Pedagogika a Sociální práce a jednotné magisterské studium oboru Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně na základě povolení a rozhodnutí Ministerstva vědy a vysokého školství Polské republiky

Specializace v bakalářském (licencjackém) studijním programu v Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku (Česká republika):

Specializace v magisterském studijním programu v Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu, Zahraniční pobočka ve Frýdku-Místku (Česká republika):

OBOR Pedagogika

 • Andragogika a management ve vzdělávání
 • Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci
 • Pedagogika péče a výchovy
 • Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy
 • Diagnostika a pedagogická terapie
 • Pedagogika kultury a médií
 • Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů
 • Péče v jeslích a v mateřské škole
 • Pedagogika péče a podpory seniorů
 • Pedagogika cestovního ruchu a rekreace
 • Péče a podpora osob se zdravotním postižením
 • Školní pedagogika s pedagogickou terapií
 • Kariérové poradenství a coaching
 • Sociální pedagogika s psychopedagogikou
 • Zdravotní pedagogika s psychodietetikou
 • Resocializace
 • Management ve vzdělávání a sociálních službách
 • Pedagogika péče a výchovy
 • Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy
 • Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislosti a socioterapii
 • Andragogika a profesní poradenství
 • Diagnostika a pedagogická terapie
 • Pedagogika kultury a médií
 • Pedagogika práce a řízení lidských zdrojů
 • Péče v jeslích a v mateřské škole
 • Pedagogika péče a podpory seniorů
 • Pedagogika cestovního ruchu a rekreace
 • Péče a podpora osob se zdravotním postižením
 • Školní pedagogika s pedagogickou terapií
 • Kariérové poradenství a coaching
 • Sociální pedagogika s psychopedagogikou
 • Zdravotní pedagogika s psychodietetikou

OBOR Sociální Práce

 • Sociální a charitativní práce
 • Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory
 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky
 • Management sociálních služeb
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Sociální práce a penitenciární péče
 • Organizace místních komunit a sociálních služeb
 • Systémy podpory seniorů a osob se zdravotním postižením
 • Asistent v rodině
 • Sociální a charitativní práce
 • Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými a seniory
 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Sociální práce s menšinami, migranty a uprchlíky
 • Management sociálních služeb
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Sociální práce a penitenciární péče
 • Organizace sociální pomoci
 • Sociální práce s rodinou

Všechny specializace Vám umožní pracovat ve státním i soukromém sektoru, uplatnění najdete rovněž i v podnicích, firmách a institucích zabývající se výše zmíněnými oblastmi v České republice i v zahraničí.

ZARUČUJEME

 • Studium na vysoké úrovni zaštiťované přednášejícími s praxí v oblasti se zaměřením na nabízené specializace

OBOR PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA I. STUPNĚ

Jednotné magisterské studium oboru Předškolní pedagogika a pedagogika I. stupně splňuje požadavky Ministerstva vědy a vysokého školství Polské republiky a vede k získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy a I. stupně základní školy. Splňuje rovněž požadavky České republiky pro získání odborné kvalifikace u regulovaných povolání Učitel mateřské školy a Učitel prvního stupně základní školy.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT:

 • Přátelský přístup ze strany studijního oddělení.

 • Přátelské a příjemné prostředí ke studiu.

 • Vstřícné přednášející.

 • Rozvoj odborných znalostí, dovedností, schopností.

 • Rozvoj Vaší osobnosti.

 • Zaměření na požadavky českého i evropského trhu práce.