Marketing

Studium I. stupně

 • Druh studia I. stupně
 • Studijní obor Management
 • Forma studium bakalářské (licencjacké) studium
 • Doba trvání 3 roky (6 semestrů)
Obor připravuje k praktickému využití moderních poznatků v oblasti marketingu a marketingové strategie při organizování a provádění účinné marketingové aktivity v podnicích a jiných institucích na rychle se měnícím trhu.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA:

 • Nejnovější trendy v marketingu
 • Zavedení marketingových metod
 • Efektivní komunikace s trhem a trhů s odbytem
 • Předvídání a vytváření potřeb spotřebitelů
 • Tvorba a plánování cenové politiky
 • Výběr a vytvoření efektivní marketingové strategie
 • Vytvoření image podniku, značky, instituce
 • Efektivní vyjednávání a mediace

PROGRAM SPECIALIZACÍ

 • Marketing
 • Customer Experience a User Experience
 • Chování spotřebitelů-sociologie marketingu
 • Komunikace a psychologie marketingu
 • e-Marketing a e-Commerce
 • Průzkum a tržní analýzy
 • Průzkum a tržní analýzy
 • Reklama a prodejní metody
 • Řízení značky-Brand marketing
 • Logistika marketingu
 • Public relations a social media
 • Diplomový seminář

PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA:

 • student získává STATUS STUDENTA;
 • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
 • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • Osoby podílející se na činnosti v oblasti bezpečnostního a krizového managementu – manažer v oblasti bezpečnostního a krizového managementu, kouč, metodik, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnostního a krizového managementu ve státním i soukromém sektoru

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. – VI. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428