Kariérové poradenství

Koordinátor pro studentské praxe:

E-mail: praha@humanum.cz

Pro studenty a posluchače Collegium Humanum
Kancelář pro kariérové poradenství Collegium Humanum směřuje své služby pro studenty, posluchače postgraduálního studia a absolventy všech typů studia, bez ohledu na rok ukončení studia v Collegium Humanum.


Posláním Kanceláře pro kariérové poradenství Collegium Humanum je podpora studentů a absolventů v profesním rozvoji v každé fází jejich kariéry.