Studentské organizace

V Collegium Humanum tvoří nejdůležitější interní zúčastněnou stranu – studenti – a sdružují se v různých studentských organizacích. Obvykle jsou dobrovolné a tematické okruhy jejich zájmů souvisí se zájmy studentů. Student, který se rozhodne se stát účastníkem jedné z nich, může rozvíjet své zájmy, spoluvytvářet a měnit univerzitu. Činnost ve studentských organizacích tvoří příležitost k prohloubení vědeckých zájmů pořádáním sympozií, seminářů a konferencí, jakož i vydáváním časopisů.

Aktivní účast studentů ve studentských organizacích je velmi důležitým prvkem univerzitního života Collegium Humanum. Díky nim může nejen student získat nové dovednosti a setkat se s lidmi, ale také podstoupit praxi a doplnit informace o profesních zkušenostech do životopisu. Činnost ve studentských organizacích zvyšuje Vaše šance a příležitosti získat stipendium rektora CH.