Management cestovního ruchu

Studium II. stupně

 • Druh studia II. stupně
 • Studijní obor Management
 • Forma studium Denní studium, kombinované studium
 • Doba trvání 2. roky (4. semestry)

Specializace Management cestovního ruchu Frýdek-Místek se zaměřuje na oblast managementu, cestovního ruchu a rekreace. Základ je orientován na management,  psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Management cestovního ruchu připravuje odborníky pro cestovní ruch a rekreaci, a zároveň dává velmi dobré znalosti pro práci v podnikatelské sféře. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

 

V současné době je obecně velký zájem o studium v rámci Managementu (bakalářské studium)Managementu (magisterské studium).

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (bakalářské studium).

PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA:

 • student získává STATUS STUDENTA;
 • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
 • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • Osoby podílející se na činnosti v oblasti bezpečnostního a krizového managementu – manažer v oblasti bezpečnostního a krizového managementu, kouč, metodik, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu ve státním i soukromém sektoru

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. a II. semestr
26.000 CZK
III. a IV. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428

Management cestovního ruchu Frýdek-Místek

Studujte v jakémkoli věku

V Česku stále panuje názor, že by měl člověk studovat především tehdy, když je ve studentských letech, tedy do klasických 26. Pokud se však podíváme za hranice, zjistíme, že je věkový průměr studentů mnohem vyšší než u nás. Čím je to dané? Lidé v Česku jsou zkrátka zvyklí na určitý způsob života a o to těžší je někdy rozhodnout se pro studium v třiceti letech a později. Nezáleží, zda jste dokončili střední a přemýšlíte, kam dál nebo si přejete v pozdějším věku změnit profesi. Věk není při volbě oboru rozhodující. Management cestovního ruchu Frýdek-Místek je pro vás otevřena v každém věku.

Navštivte nás osobně

Zaujal vás obor Management cestovního ruchu Frýdek-Místek, ale stále přemýšlíte, zda to bude tím pravým pro vás? Stavte se za námi podívat osobně, využijte Dny otevřených dveří a udělejte si reálnou představu o tom, co by vás během studia čekalo. Potkejte se s vedením školy, vyučujícími a současnými studenty. Jsme jeden velký kolektiv a rádi se s vámi podělíte o vše, co vás bude zajímat. Od teorie až po zkušenosti z praxe. Naše dveře jsou pro vás dokořán.