Management ve veřejné správě

Studium II. stupně

 • Druh studia II. stupně
 • Studijní obor Management
 • Forma studium Denní studium, kombinované studium
 • Doba trvání 2. roky (4. semestry)

Specializace Management ve veřejné správě se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, kterými disponuje každý moderní manažer. Základ je orientován na management, psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Management ve veřejné správě Frýdek-Místek připravuje odborníky veřejné správy, kteří myslí strategicky a řídí projekty, umí čelit změnám a využívají maximum potenciálu inovací. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (bakalářské studium).

PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA:

 • student získává STATUS STUDENTA;
 • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
 • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • Osoby podílející se na činnosti v oblasti bezpečnostního a krizového managementu – manažer v oblasti bezpečnostního a krizového managementu, kouč, metodik, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu ve státním i soukromém sektoru

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. a II. semestr
26.000 CZK
III. a IV. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428

Management ve veřejné správě Frýdek-Místek

Humanum – univerzita se sídlem ve Varšavě

Collegium Humanum, Varšavská univerzita managementu, disponuje několika univerzitami po celém světě. Její pobočky můžete najít v Řešově, v Česku, Poznani, v Uzbekistánu a na Slovensku. V Česku sídlí ve Frýdku-Místu, kde nabízí řadu zajímavých bakalářských i magisterských oborů, mezi jinými také Management ve veřejné správě.

 

Mezi další zajímavé obory, související s managementem, patří například Management v samosprávě obcí, Management ve zdravotnictví nebo Management cestovního ruchu.

Neváhejte nás kontaktovat

Rozhodli jste se pro studium, ať už po střední škole nebo bakalářském studiu nebo si přejete rozšířit svůj přesah do jiných oborů ke stávající praxi? Pokud si nejste jisti zvoleným oborem a toho co od něj očekávat, neváhejte nás kontaktovat a vyptat se na vše, co by vás mohlo zajímat.

 

Poradíme vám nejen s výběrem oboru, ale také s vyplněním přihlášky a přípravou na přijímací zkoušky i samotné studium. Naší univerzitou prošla již řada studentů a díky vzájemné komunikaci a zpětné vazbě víme přesně, co naši uchazeči očekávají a jaké informace jsou pro ně v začátcích podstatné.