Marketing

Studium II. stupně

 • Druh studia II. stupně
 • Studijní obor Management
 • Forma studium Denní studium, kombinované studium
 • Doba trvání 2. roky (4. semestry)

Specializace Marketing se zaměřuje na oblast managementu a marketingu. Základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace. Specializace Marketing připravuje odborníky pro oblast marketingu a marketingové strategie při organizaci a realizaci efektivních marketingových aktivit ve společnostech a dalších institucích ve spojitosti s rychle se měnícím trhem. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (bakalářské studium).

PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA:

 • student získává STATUS STUDENTA;
 • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
 • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • Osoby podílející se na činnosti v oblasti bezpečnostního a krizového managementu – manažer v oblasti bezpečnostního a krizového managementu, kouč, metodik, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu ve státním i soukromém sektoru

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. a II. semestr
26.000 CZK
III. a IV. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428

Studium marketingu Frýdek-Místek

Obor marketingu Frýdek-Místek

V rámci Varšavské univerzity managementu lze studovat bakalářský nebo magisterský program v oboru Marketing ve Frýdku-Místku. Poznatky, které během studia získáte, lze uplatnit při plánování marketingové strategie a realizaci marketingových aktivit v rámci rychle se měnícího trhu. Uchazeči jsou schopni podílet se na chodu již vybudovaných značek nebo budovat vlastní podniky.

 

Oba stupně studia jsou zaměřeny na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace. Studium oboru Marketing ve Frýdku-Místku je zaměřeno také na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj, to vše s možností užití znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Studium na Varšavské univerzitě managementu

Marketing je pouze jedním z oborů managementu. Varšavská univerzita managementu Collegium Humanum nabízí řadu příbuzných oborů, které uchazečům pomohou v úspěšném budování kariéry. Patří mezi ně například, Diplomacie, jednání a komunikace v mezinárodním obchodě nebo Management cestovního ruchu. V rámci marketingu si lze zvolit také Internetový marketing (e-mailový marketing a e-commerce) nebo Obchodní a mezinárodní marketing a řadu dalších oborů.

Collegium Humanum

Varšavská univerzita managementu Collegium Humanum má své základní sídlo ve Varšavě, ale v současné době disponuje několika pobočkami po celém světě. Studovat tak můžete v Řešově, v Poznani, v Uzbekistánu a na Slovensku, ne pouze v Česku. Pokud by vás zajímaly bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Naše vedení školy, stejně jako vedoucí jednotlivých oborů, je tu pro vás. V rámci studijního oddělení rádi zodpovíme všechny vaše dotazy. Zeptejte se také přímo studentů a nakoukněte tak do teoretické i praktické části studia. Těšíme se na vás.