Master of Business Administration (MBA)

Akreditovaný program MBA uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce v Praze

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • DÉLKA STUDIA 2 SEMESTRY
 • POČET HODIN 190
 • POČET KREDITŮ 60
 • TITUL MBA

Diplom „Master of Business Administration“ je nejrozšířenějším postgraduálním diplomem na světě. Studium je zaměřeno na osoby, které pracuji v obchodní sféře, ve státní správě, nebo v neziskovém sektoru, nebo plánují vstoupit do tohoto světa. Popularita MBA studia spočívá v tom, že je určeno nejen pro ty, kteří mají vzdělání ekonomického směru, ale i osoby, které získali vzdělání jiného charakteru. Pomocí studia se můžete uplatnit na trhu práce v obchodní a manažerské sféře.

Prestižní titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice udělovaný jako profesní titul, zapsaný za jménem, akreditovaný a udělovaný zahraničními univerzitami.

Studijní plán

 • Management
 • Krizový management
 • Mezinárodní obchod a management
 • Manažerské rozhodování, systémy řízení
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Projektový management
 • Řízení a coaching
 • Média a public relations
 • Vyjednávání v podnikání
 • Obchodní etika
 • Profesní etika v podnikání
 • Personální management
 • Simulace obchodních procesů
 • Kulturní a sociální prostředí – mediace
 • Obchodní právo v managementu a podnikání
 • Seminář podnikatelsko-obchodních aktivit

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
69.000 CZK
2 půlroční platby
34.500 CZK

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428