Master of Public Health (MPH)

Akreditovaný program MPH uskutečňovaný pod záštitou

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavské univerzity managementu na pobočce v Praze

 • STUDIUM POSTGRADUÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
 • STUDIJNÍ OBOR MASTER OF PUBLIC HEALTH
 • DÉLKA STUDIA 2 SEMESTRY
 • POČET HODIN 190
 • POČET KREDITŮ 60
 • TITUL MPH

Master of Public Health Vám poskytne šíři všeobecných i odborných znalostí a specializovaných dovedností potřebných k vytvoření kariéry v oblasti veřejného zdraví. 

 

Studium Master of Public Health otevírá neobyčejný počet cest ke smysluplné kariéře. Ať už jste lékař nebo odborník v oblasti zdravotnictví, studium Vám poskytne uplatnění na trhu práce v manažerské sféře veřejného zdraví.

Studijní plán

 • Zdravotnické právo – Základy práva
 • Management ve zdravotnictví
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Zdravotní politika v ČR, EU a WHO
 • Komunikace a komunikační dovednosti ve zdravotnictví
 • Pojišťovnictví ve zdravotnictví
 • Prevence civilizačních onemocnění
 • Krizový management ve zdravotnických zařízeních
Environmentální zdraví a hygiena výživy
 • Etické aspekty ve zdravotnictví a v řízení organizace
 • Legislativa ve zdravotnictví + DRG
 • Management a řízení zdravotnických organizací
 • Ekonomika ve zdravotnických zařízeních
 • Epidemiologie
 • Prevence ústní hygieny
 • Metodologie a základy VVČ

POPLATKY ZA STUDIUM

ŠKOLNÉ Výše platby
Roční poplatek
69.000 CZK
2 půlroční platby
34.500 CZK

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428