Klinická psychologie

MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • FORMA A TYP STUDIA: kombinovaná forma studia
 • . magisterské studium
 • DÉLKA STUDIA: 5 let (10 semestrů)

INFORMACE O SPECIALIZACI:

Studium teoreticky i prakticky připravuje na povolání psychologa v oblasti duševního zdraví z klinického hlediska. Cílem této specializace je vychovávat odborníky-psychology, kteří budou mít odborné a velmi specifické znalosti v oblasti psychopatologie, tzn. poruch chování a osobnosti, psychóz, závislostí, úzkostných poruch atd., Naučí jak profesionálně podporovat lidi v jejich rozvoji, následně plánovat diagnostické postupy a provádět terapii. Specializace je určena těm, kteří chtějí pomáhat lidem v obtížných situacích v duševním vypětí a poskytovat jim odbornou psychologickou podporu při řešení životních krizí a řešení poruch chování. Ve specializaci se naučíte, jak vznikají emoce, jak člověk dělá vědomá a nevědomá rozhodnutí a jak mozek přijímá signály z prostředí. Naučíte se praktické diagnostické a terapeutické metody, které lze aplikovat v klinické praxi. Dozvíte se o vztahu mezi lidským chováním a strukturami mozku a naučíte se rozpoznávat abnormality.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.

MÍSTO USKUTEČŇOVÁNÍ DIDAKTICKÉ ČINNOSTI

Didaktická činnost probíhá ON-LINE a v prostorech Collegium Humanum – Varšavské univerzity managementu ve Varšavě, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • vězeňská služba, policie, detektivní agentury, bezpečnostní instituce, armádní složky, bezpečnostní instituce.

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. až X. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ODEVZDÁNÍ:

 • vyplněná přihláška
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy
 • doklad o zaplacení školného na účet školy