Internetový marketing (e-mailový marketing a e-commerce)

Studium II. stupně

 • Druh studia II. stupně
 • Studijní obor Management
 • Forma studium Denní studium, kombinované studium
 • Doba trvání 2. roky (4. semestry)

Specializace Bezpečnostní a krizový management se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, kterými disponuje každý moderní manažér. Základ je orientován na management,  psychologii, sociologii, finance a teorii řízení organizace. Specializace Bezpečnostní a krizový management připravuje odborníky pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, integrovaného záchranného systému  a nestátních složek bezpečnostního systému. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ STUDENTA:

 • student získává STATUS STUDENTA;
 • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
 • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • Osoby podílející se na činnosti v oblasti bezpečnostního a krizového managementu – manažer v oblasti bezpečnostního a krizového managementu, kouč, metodik, specialista pro oblast bezpečnostního a krizového managementu, vedoucí pracovník pro oblast bezpečnostního a krizového managementu ve státním i soukromém sektoru

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. a II. semestr
26.000 CZK
III. a IV. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné odevzdat k přijímacímu řízení odevzdejte (písemnou formou) na studijním oddělení na adrese sídla Collegium Humanum Varšavská Univerzita Managementu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu praha@humanum.cz
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu – Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – MANAGEMENT I. nebo II. stupně)
Čísla bankovních účtů
 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428

Obor internetového marketingu Frýdek-Místek

Studium internetového marketingu Frýdek-Místek

V poslední době stoupá mezi uchazeči o studium zájem o obor internetového marketingu Frýdek-Místek. Kde najde obor uplatnění? Využijí ho všichni se zájmem o praktické využití Internetu v marketingových aktivitách. Manažeři, tvůrci PPC kampaní i copywriteři, mající zájem o přesah ze svého oboru k dalším aktivitám. Obor se zabývá primárně výzkumem principů internetového trhu a na základě získaných poznatků z nejrůznějších měření a statistik realizací projektů e-commerce v rámci virtuálního prostředí. To vše v různých oblastech podnikání.

Při podnikání využijete i další obory

Nabídka našich oborů je široká. V rámci on-line podnikání využijete i naše obory Komunikace image (PR, Branding, Reklama a Social media), HR a Talent management (Řízení lidských zdrojů), Diplomacie, jednání a komunikace v mezinárodním obchodě, Bezpečnostní a krizový management a řadu dalších znalostí, včetně praxí, které vám dokážeme v rámci studia zprostředkovat.

 

Jsme rádi, že už roky propojujeme uchazeče o studium a později úspěšné studenty s vyučujícími s bohatou praxí v oboru a následně můžeme sledovat, jak se jim daří v jejich vlastní praxi. Radost nám dělá také osobní růst, kterým naši absolventi během studia prošli.

Profesionalita na prvním místě

Studium internetového marketingu Frýdek-Místek je v současné době jedním z nejžádanějších oborů ve světě. Ať už aspirujete na post zaměstnance nebo majitele vlastní firmy, marketing obecně je v současné době jedním z nejperspektivnějších oborů. S jeho znalostí lze založit vlastní značku, prezentovat sebe i své klienty v rámci sociálních sítí a na získaných zkušenostech postavit své další vzdělání. Protože úspěšná praxe je o neustálém učení se. Proto vás rádi přivítáme i na dalších oborech. Pokud vás cokoli zajímá, kontaktujte nás.