Psychologie

MAGISTERSKÉ STUDIUM

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium specializace forenzní psychologie umožňuje získat odborné znalosti v oblasti vyšetřovací psychologie a forenzní psychologie. Absolvent této specializace má dovednosti vyšetřujícího psychologa a v komunikaci se svědkem a podezřelým v rámci přípravného řízení.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium teoreticky i prakticky připravuje na povolání psychologa v oblasti duševního zdraví z klinického hlediska. Cílem této specializace je vychovávat odborníky-psychology, kteří budou mít odborné a velmi specifické znalosti v oblasti psychopatologie, tzn. poruch chování a osobnosti, psychóz, závislostí, úzkostných poruch atd., Naučí jak profesionálně podporovat lidi v jejich rozvoji, následně plánovat diagnostické postupy a provádět terapii. Specializace je určena těm, kteří chtějí pomáhat lidem v obtížných situacích v duševním vypětí a poskytovat jim odbornou psychologickou podporu při řešení životních krizí a řešení poruch chování. Ve specializaci se naučíte, jak vznikají emoce, jak člověk dělá vědomá a nevědomá rozhodnutí a jak mozek přijímá signály z prostředí. Naučíte se praktické diagnostické a terapeutické metody, které lze aplikovat v klinické praxi. Dozvíte se o vztahu mezi lidským chováním a strukturami mozku a naučíte se rozpoznávat abnormality.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studium v oboru sociální psychologie Vám umožňují získat teoretické a praktické dovednosti v oblasti chování jednotlivců a sociálních skupin, které vám dávají příležitost porozumět vztahům a procesům, které mezi nimi probíhají. Získané znalosti umožňují obratné utváření mezilidských vztahů, zvládání stresu nebo mediaci.