Jednotné magisterské studium psychologie pro bakaláře a magistry

MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • FORMA A TYP STUDIA: online forma studia
 • . magisterské studium
 • DÉLKA STUDIA: 5 let (10 semestrů)

INFORMACE O SPECIALIZACI:

On-line jednotné magisterské studium oboru Psychologie s možností individuální organizace studia pro uchazeče, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání a získali již titul magistr nebo bakalář v jiném studijním oboru. V průběhu studia je realizován celý studijní plán jednotného magisterského studia oboru Psychologie. V průběhu studia můžete za podmínek stanovených Studijním řádem Collegium Humanum požádat o Individuální studijní plán a uznání zkoušek z předchozího studia (všeobecně vzdělávací předměty, volitelné předměty, jazyk, semináře atd.). Vzhledem k možnosti uznání a absolvováním předmětů z jednotného magisterského studijního programu psychologie lze za výrazně méně než 5 let získat úplné psychologické vzdělání umožňující vykonávat profesi psychologa. Naši studenti psychologie zvyšují své dovednosti, znalosti v oblasti psychologické problematiky, získávají možnosti rozvoje, což má za následek zvýšení atraktivity studentů na současném trhu práce.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.

- ukončené bakalářské nebo magisterské studium.

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. až X. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ODEVZDÁNÍ:

 • vyplněná přihláška
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy
 • doklad o zaplacení školného na účet školy