Podnikatelská psychologie a coaching

MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • FORMA A TYP STUDIA: kombinovaná forma studia
 • . magisterské studium
 • DÉLKA STUDIA: 5 let (10 semestrů)

INFORMACE O SPECIALIZACI:

Studium podnikatelské psychologie připravuje teoreticky i prakticky na efektivní a uspokojivé fungování v podnikání. Jejím cílem je porozumět lidem, jejich motivacím a získat znalosti o současném trhu práce, komunikaci, budování vztahů a efektivním vedení lidí pro dosažení lepších obchodních výsledků ve firmách a institucích. Podnikatelská psychologie je kombinací teoretických znalostí z oblasti psychologie v širokém slova smyslu s praktickými dovednostmi v oblastech, jako je coaching, mentoring, vyjednávání a spotřebitelské chování. Specializace umožňuje získat znalosti a praktické dovednosti v oblasti vývoje a implementace motivačních systémů, rozhodování, vyjednávání a řešení konfliktů, efektivní reklamy, řízení lidských zdrojů a práce s klienty. Studium podnikatelské psychologie umožňuje využít psychologické znalosti k vyjednávání, v reklamě, při výběrových pohovorech, k ovlivňování a obraně proti manipulaci. Studenti podnikatelské psychologie získávají dovednosti ke zvýšení efektivity řízení, což má přímý dopad na výsledky, kterých dosahují. Studium je zaměřeno na vzdělávání manažerů, vedoucích pracovníků, ředitelů, lídrů a zaměstnanců HR oddělení. Tímto studiem můžete být specialistou ve svém oboru a stát se konkurenceschopným na trhu práce.

POŽADAVKY K PŘIJETÍ KE STUDIU:

odevzdání přihlášky ke studiu;

odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí;

ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

 • vězeňská služba, policie, detektivní agentury, bezpečnostní instituce, armádní složky, bezpečnostní instituce.

PLATBY ZA STUDIUM:

Zápisné

Zápisné je jednorázové a splatné při podání přihlášky ke studiu

2.500 CZK

Platba školného je splatná vždy do 20.09. za zimní semestr a do 20.02. za letní semestr.

Školné

(cena školného je uvedena za 1. semestr)

26.000 CZK
I. až X. semestr

Splátky školného:

Po absolvování prvního ročníku studia, lez požádat o splátky školného. Žádost o splátky se podává k rukám rektora.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘED ODEVZDÁNÍM DOKUMENTŮ SE ZAREGISTRUJTE ON-LINE

ZAREGISTRUJTE SE ON-LINE

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ODEVZDÁNÍ:

 • vyplněná přihláška
 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy
 • doklad o zaplacení školného na účet školy